Rev. Shindo Nishiyama

Rev. Shindo Nishiyama, Jikoen Hongwanji Mission and Hilo Betsuin